HIVATKOZÁSOK, AJÁNLOTT IRODALOM

Ajánlott irodalom:

Jean Piaget - Bärbel Inhelder: Gyermeklélektan

Temple Grandin: Thinking in pictures and other reports from my life with autism

Richard L. Gregory: Az értelmes szem

Leonard J. Press: Applied concepts in Vision Therapy

Robert Sekuler - Randolph Blake: Észlelés

Michael Cole - Sheila R. Cole: Fejlődéslélektan

Rosalyn h. Shute: Psychology in Vision Care

Arnold Gesell,M.D.: Vision:its development in infant and child

Dr.Pálfia Ernő: Polateszt

Martin H. Birnbaum: Optometric Management of Nearpoint Vision Disorders

John J. Ratey,M.D.: A user's guide to the brain

Susan R. Barry: Fixing my gaze

Hans G. Furth and Harry Wachs: Thinking goes to schoolHivatkozások, idézetek tanulmányokból a tompalátással és a kancsalsággal kapcsolatosan:
       1)  „It is not the things that I do not know that are the problem.
The problem is the things that I thought were true which are not.”  
(Mark Twain)
A probléma nem az, amit nem tudunk. A probléma az, ha az, amit igaznak gondoltunk, kiderül, hogy nem igaz.
           2) „The period of visual development for some higher functions is so prolonged that the sensitive period never really ends.”

(J.Anthony Movshon, Phd.D., New York University:”Sensitive Periods in Visual Development. The New York Academy of Sciences September 24, 2007 Plasticity of Sensory Systems: Critical Periods Re-Examined )
A vizuális rendszer fejlődése olyan hosszúra nyúlik, hogy az úgy nevezett kritikus szakasz igazából soha nem ér véget.


      
     3) Neural wiring in the visual system is not dismantled by visual deprivation. Neural wiring in the   visual system is merely deactivated and is capable of being rapidly restored.”

(Krahe, Medina, et, al. Neuron, Vol. 48, 329-343, October 2005 Virginia University School of Medicine)
A neurológiai hálózat a vizuális rendszerben nincs leépítve, csak azért mert nem használják. A neurológiai hálózat a vizuális rendszerben csupán csak inaktív, és képes arra, hogy gyorsan helyreálljon.

          4)  „A sequential treatment plan using lenses occlusion and active Vision Therapy can yield substantial and long-lasting improvement in visual acuity and binocular function at any age.”

( Wick, Wingard, Cotter and Scheiman, Optometry and Visual Science. Vol. 69, no 11,866-878 1992)
Egy megfelelő sorrendben történt kezelés, amely használ lencsetakarást és aktív VT-t, alapos és hosszantartó fejlődést tud eredményezni a látásélesség és a binokuláris területen bármelyik életkorban.

         5) „Patching therapy has been commonly used clinically to improve visual functions in the amblyopic eye by occluding the fellow eye under the assumption that amblyopia is a purely monocular deficit. However, there is emerging evidence that amblyopia is the result of binocular sensory imbalance resulting in suppression.”

( Professor Robert Hess Department of Ophthalmology McGill University, USA  )
Az orvosi ellátásban használt takarásos módszer, amikor a kísérő szemet takarják annak érdekében, hogy a tompalátó szem látása javuljon, arra a feltételezésre épül, hogy az amblyopia egy tisztán egyszemes hiányosság. Ugyanakkor tények bizonyítják, hogy a tompalátás a binokuláris egyensúly felborulása miatt jön létre, és eredményezi a gyengébb látásélességet.

       6) „When acuity was used to evaluate amblyopia in children , the amblyopic eye had decreased acuity and the nonamblyopic eye had normal acuity. However when Contrast Sensitivity Functions (CSFs) were used to evaluate amblyopia, losses int he CSF were discovered in both the amblyopic and the nonamblyopic eyes. The nonamblyopicv eye is not normal.”

( J. Pediatr Ophtalmol strabismus, 1990 Jan-feb,27(1),32-8 discussion 39 )
Amikor a látásélesség alapján állapították meg a tompalátást a gyerekeknél, akkor a tompalátó szemnél gyengébb látásélességet találtak, a nem tompalátó szem látása teljes volt. De amikor a kontrasztérzékenységet vették alapul, egyaránt alacsonyabb, gyengébb értéket találtak mind a tompalátó mind a nem tompalátó szemen. A nem tompalátó szem sem tekinthető tökéletesnek.

7)    „In strabismic amblyopia, reading is impaired, not only during monocular viewing with the amblyopic eye, but also with the non-amblyopic eye and binocularly, even though normal visual acuity pertains to the latter two conditions. The impaired reading performance is associated with differences in both the saccadic and fixational patterns, most likely as adaptation strategies to abnormal sensory experiences such as crowding and suppression.”

(Drs. Kanonidou, Proudlock and Gottlob Ophthalmology Group, University of Leicester Faculty of Medicine & Biological Sciences Leicester Royal Infirmary, Leicester, United Kingdom  )
A kancsal amblyopiánál gyakran az olvasási képesség is gyengébb, de nem csak a tompalátó szemnél, hanem a nem tompalátónál, illetve kétszemes helyzetben is. Miközben a nem tompalátó szemnél illetve a kétszemes állapotban a látásélesség teljes volt. Az olvasási gyengeséget összefüggésbe hozzák azzal, hogy mind a szakkádikus szemmozgás, mind a fixációs képesség eltért, amely nagy  valószínűséggel egy fajta alkalmazkodási stratégia, amivel védekezik a rendszer a túl sok ingerrel szemben.

             8) „Reach-to-grasp movements and eye-hand coordination skills are impaired in children with amblyopia and abnormal binocularity. Amblyopic children were the worst performers under all viewing conditions, even when using the dominant eye and restoring binocularity in children with amblyopia improves their poor hand action control.”

(Suttle, Melmoth, and Finlay School of Optometry and Vision Science University of New South Wales, Australia The Henry Wellcome Laboratories for Visual Sciences Moorfields Eye Hospital, United Kingdom ) 
A szem-kéz koordinációs képesség sokszor gyengébb az amblyop és a rossz kétszemes látással bíró gyerekeknél. A tompalátó gyerekek teljesítettek a leggyengébben minden megfigyelt helyzetben, még akkor is, amikor a domináns szemet használták, viszont amikor kétszemes helyzetben voltak, a fennálló tompalátás ellenére is javult a szem-kéz koordinációjuk.

         9) „ Findings suggest that allowing children with amblyopia to use both eyes, rather than patching the stronger eye, enables better recovery”

(Krahe, Medina, et, al. Neuron, Vol. 48, 329-343, October 2005)
Az eredmények azt mutatják, hogy ha a tompalátó gyermeket hagyják két szemmel dolgozni, ahelyett, hogy a jól látót letakarnák, erősítik a gyógyulás lehetőségét.


      
      10) „Children aged between 7 and 17 years with amblyopia benefit from treatment. Doctors can now feel confident in their treatment in older children.”
( Paul A. Sieving, M.D.,Phd.,Director of the NEI.Published int he Archives of 
Ophthalmology )
A 7 és 17 év közötti amblyop gyermekeknél hatékony a kezelés. Ma már az orvosok biztonsággal vállalhatják az idősebb gyermekek kezelését is.


     11) Patching for amblyopia has shown disappointedly modest improvements in visual acuity”

(Woods, Awan and Gottlieb British Journal of Ophthalmology, 2006)
A tompalátás takarással való kezelése csak egészen kismértékű javulást hozott a látásélességben.

    12)  „A retrospective analysis of 332 children was conducted to assess modalities, outcome and hospital costs of children treated for amblyopia with patching in a UK clinic. The amount of patching time ranged from 1,238 hours to 2,815 hours of patching. We concluded: ’Although the mean duration of treatment was long, involving many hospital visits, the visual outcome was variable and unsatisfactory.”

(Drs. Awan, Grosvenor, Sarvananthan and Gotlob Ophthalmology Group, University of Leicester Leicester Royal Infirmary, Leicester, UK)
332 gyermek esetében történt visszatekintő elemzés egy angliai klinikán, arra vonatkozóan, hogy a tompalátás takarással való kezelése milyen lehetőségeket ad, milyen eredménnyel és milyen költségekkel jár. A takarás időtartama 1238 és 2815 óra közé esett. A kapott eredményekből arra következtetünk: Habár a kezelés időtartama meglehetősen hosszú volt, beleértve több korházi látogatást is, az eredmények igen változóak és elégtelenek voltak.
   
 13)  „Amblyopia is a visual impairment secondary to abnormal visual experience (e.g., strabismus, anisometropia, form deprivation) during early childhood that cannot be corrected immediately by glasses alone. It is the most common cause of monocular blindness globally. Patching remains the mainstay of treatment, but it is not always successful and there are also compliance and recurrence issues. There are many new therapeutic strategies, including perceptual learning and binocular therapy, that may be more beneficial for both children and adults with  amblyopia.”
 
(AM Wong Department of Ophthalmology and Vision Sciences The University of Toronto, Canada)
Az amblyopia a vizuális rendszer fejletlensége, amely a korai gyermekkorban a rendellenes vizuális működés eredménye, amit nem lehet azonnal, és nem csak szemüveggel lehet megoldani. Az egyszemes vakság leggyakoribb oka. A kezelés fő csapásiránya a takarás, megmaradt, de ez nem mindig sikeres.
Ma már van sok új terápiás stratégia, beleértve az észlelés tanulását a binokuláris terápiát,(VT), melyek nagyobb sikerhez vezetnek mind a gyerekeknél mind a felnőtteknél az amblyopia kezelésében.
  
      14) „We are in a new era of neuroscience and every day more applications are being investigated for brain rehabilitation. Neuroplasticity is a reality that nobody now denies.”

(V.S.RAMACHANDRAN, Phd.D.-az első 100 tudós közé tartozik)
Az idegtudománynak egy új területén járunk és minden nap új kutatás indul az agy rehabilitációjával kapcsolatosan.

15) „Environmental complexity stimulates visual cortex neurogenesis”

(Michael S. Kaplan TRENDS in Neurosciences Vol.24 No.10 October 2001)
A környezet komplexitása stimulálja a vizuális agyterületben a sejtek születését.

16 ) „ The environment, motivation, and interest are very important for neurogenesis”
(Stevens and Fiels, 2000)
A környezet, a motiváció, és az érdeklődés nagyon fontos a sejtszületésekhez.

17) „ In fact it is known that the regular activity and systematic activities and enriched environment stimulates the growht of new nerve connections, mainly in the hippocampus, and throughout life”
(Greenwood, 2002; Ghousi, 2002)
Tényként ismert, hogy a tényleges aktivitás és a rendszeres aktív tevékenység valamint az ingergazdag környezet stimulálja az új sejtkapcsolatok kialakulását, főképp a hippocampusban, egész életen át.

18) „To change the wiring in one skill, you must engage in some activity that is unfamiliar, novel to you but related to that skill, because simply repeating the same activity only maintains already established connections… our brains are wonderfully plastic throughout adulthood, and the brain has a tremendous ability to compensate and rewire with practice.”
(John Ratey, MD „User’s Guide to the Brain”)
Hogy egy képességen változtatni lehessen, szükség van arra, hogy új, addig ismeretlen gyakorlatokat csináljon az ember, melyek kapcsolódnak az eredeti képességhez, mert ha csak az ismert mozdulatokat ismétli folyamatosan, az csak szinten tartja a már meglévő sejtkapcsolatokat, változás, fejlődés nélkül. Az agyunk csodálatos módon alakítható felnőttkorban is, valamint rengeteg lehetősége van, hogy pótoljon, kompenzáljon és változzon gyakorlással.

19) „ Asymmetrical visual experience causes synaptic inhibition of input from the deprived eye and that reduction of such inhibition restores binocularity.”
(Duffy, Snodgrass, et.al Nature 260,256-257, March 1976)
Az aszimmetrikus vizuális működés a sejtkapcsolatok gátlását okozhatja az elnyomott szem felől és a gátlásoknak ez a fajta megjelenése gátolja a binokuláris működést.


         20)  „The binocular system is always present… You just must understand how to speak to the neurology”

Susan Barry, Ph.D. 2012

A binokuláris rendszer mindig jelen van... Csak azt kell megértenünk, hogy milyen módon tudjuk az idegrendszert megszólítani.